waarneming

Schulensmeer Zone E

archeologisch element
ID
980881
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980881

Beschrijving

Na het landschappelijk booronderzoek werd een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De onderzoeken beperkte zich tot de zones waarin werken plaats zouden vinden en daardoor waren ze ook beperkt in diepte. Het verkennend booronderzoek leverde geen artefacten op. Bij het proefsleuvenonderzoek werden 3 greppels aangetroffen met een ondiepe bewaring en vermoedelijke datering uit de 19de-eeuws of later.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Greppels 19de-eeuws

Datering: 19de eeuw
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Archeologisch sitecomplex in alluviale context in de Demervallei


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schulensmeer Zone E [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980881 (Geraadpleegd op )