waarneming

Schulensmeer zone J

archeologisch element
ID
980882
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980882

Beschrijving

Binnen de te verstoren diepte werd na een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden geen archeologische artefacten of sporen aangetroffen.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 14-01-2021

Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schulensmeer zone J [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980882 (Geraadpleegd op 25-06-2021)