waarneming

Trapstraat

archeologisch element
ID
980888
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980888

Beschrijving

Het overgrote deel van het onderzoeksterrein was verstoord door recente bouwactiviteiten. Tijdens de werfbegeleiding werden enkele interessante archeologische sporen gevonden die informatie bieden over de ontwikkeling van de oude bewoningskern van Zottegem, direct ten zuiden van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. Het gaat om een vermoedelijke 12de of 13de-eeuwse cultuurlaag (of colluviumpakket) op een diepte van - 50cm onder het straatniveau van de Trapstraat en een zone met bewoningssporen die lijken te dateren tussen de 15de en de 17de eeuw. Het gaat enerzijds om een kelder waarvan één muur opgebouwd was met onregelmatig gevormde natuursteenbrokken en anderzijds om een bakstenen woning waarvan resten gevonden werden van enkele (haard)vloeren. In het oosten betreft het een zone met een kuil die ook in die periode kan worden gedateerd. Mogelijk valt de tuinzone van de bewoning hier te situeren.


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Cultuurlaag

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw
Typologie: cultuurlagen
Gebeurtenis:

Middeleeuwse bewoning

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: gebouwen en structuren, haardplaatsen, kelders, kuilen, muurresten
Context: steden
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, metaal, natuursteen, samengestelde bouwmaterialen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Zottegem

  • Is deel van
    Stadskern Zottegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Trapstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980888 (Geraadpleegd op )