waarneming

Hooistraat

archeologisch element
ID
980893
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980893

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6781
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De aangetroffen archeologische resten omvatten paalsporen, kuilen, greppels en recente verstoringen. De sporen komen verspreid voor binnen de volledige onderzochte zone. 

De sporen uit de metaaltijden zijn te interpreteren als sporen van bewoning. Het omvat paalsporen en kuilen. Binnen de paalsporen werd een spieker herkend. Op basis van het vondstmateriaal dateren we de sporen in de vroege ijzertijd. Het gaat om resten gerelateerd aan landbouwactiviteiten. De aanwezigheid van kuilen geeft mogelijk aan dat we te maken hebben met de periferie van een bewoningssite. 

De sporen uit de middeleeuwen zijn te interpreteren als sporen van bewoning, van landgebruik en van landindeling. Ze werden verspreid binnen de onderzochte zone aangetroffen. Uit de middeleeuwen werden er verschillende structuren aangetroffen, waaronder een spieker, twee bijgebouwen en een dubbele palenrij. Daarnaast werden enkele parallelle perceelsgreppels aangetroffen. Twee greppels zijn te interpreteren als afbakeningsgreppels van het erf. Het merendeel van de middeleeuwse sporen kan op basis van het vondstmateriaal in de volle middeleeuwen geplaatst worden. Er zijn echter ook sporen uit de late middeleeuwen aangetroffen. Verder oversnijden enkele sporen uit de middeleeuwen elkaar. Dit wijst er op dat het terrein gedurende enige tijd in gebruik was. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Ijzertijd nederzetting

Datering: ijzertijd
Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, paalsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Paalsporen van waarschijnlijk een spieker of bijgebouw

Recente sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afvalkuilen, greppels, kuilen, paalsporen, spitsporen, voorraadkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen, paalsporen, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Paalsporen van waarschijnlijk vier structuren: één spieker, twee gebouwplattegronden en één palenrij. Uit een greppel werd een maalsteen uit puimsteen aangetroffen.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hooistraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980893 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.