waarneming

Rysselhof

archeologisch element
ID
980894
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980894

Beschrijving

Naar aanleiding van renovatie en verbouwingswerken van een beschermd gebouw binnen een historische site met walgracht gesticht in de 13de eeuw, werd een voorafgaand archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het te verbouwen gebouw dateert uit de 18de eeuw. Na aanpassing van de geplande werken die de bodemingreep beperkte tot max. 40 cm diepte en de postmiddeleeuwse keldervloer (te behouden in nieuwe kelder), zijn nog 15 relevante archeologische sporen geregistreerd. Het gaat om 5 kuilen, 3 keldermuren, 3 vloeren, een trap, een witte kalklijn, een kuil of insteek en een greppel. Vier kuilen en de greppel bleven ongedateerd wegens gebrek aan dateerbare vondsten. De overige sporen zijn alle in verband te brengen met de postmiddeleeuwse kelder. Er zijn twee fasen herkend in de kelderstructuur. In een eerste fase was de kelder verdeeld in 2 delen door een muur met opening in het ZW. De kuilen worden in verband gebracht met het graven van de insteek voor de keldermuren. Deze fase is door het aanwezige aardewerk gedateerd in de 18de tot 19de eeuw. In een tweede fase was de kelder in 2 delen verdeeld door een vaste muur (dichtgemetselde toegang).  


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Kelderstructuur

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, muurresten, vaatwerk, vloeren
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd een kelderstructuur vastgesteld waarin 2 fasen te herkennen waren. De meeste teruggevonden sporen zijn in verband te brengen met de eerste fase. Het betref de keldervloer in baksteentegels, de keldermuren, een trap, kuilen en de insteek voor de keldermuren. In deze fase was de kelder in 2 delen gedeeld door een dwarsmuur waarin zich een toegang bevond in het ZW. De vondsten uit deze fase omvatten oxyderend gebakken aardewerk met loodglazuur (voorraadpot, papkom, bord en tas), 1 fragment industrieel wit aardewerk en 1 bodem van een drinkglas. Deze vondsten en dus ook deze kelderfase zijn in de 18de-19de eeuw te dateren. In een jongere fase was de kelder verdeeld in 2 aparte delen: de verbindingsdeur werd dichtgemetseld.

Ondateerbare sporen

Typologie: greppels, kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee kuilen en een greppel bleven ongedateerd wegens afwezigheid van vondsten.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rysselhof [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980894 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.