waarneming

Sint-Elisabethbegijnhof

archeologisch element
ID
980895
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980895

Beschrijving

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek liggen deels in de lijn van de vooraf opgestelde verwachting. Er werden sporen en vondsten aangetroffen die dateren vanaf de late middeleeuwen, de periode waarin het begijnhof werd opgericht. De geregistreerde bodemprofielen met diverse antropogene accumulatielagen bevestigd de lange periode van occupatie die binnen het plangebied heeft plaatsgevonden. Echter is het op basis van de tijdens het veldonderzoek verzamelde gegevens onmogelijk om de verwachting bij te stellen, te bevestigen of te corrigeren. Het is namelijk onmogelijk om de ontstaansgeschiedenis van het plangebied en daarbij haar omgeving, namelijk het Sint-Elisabethbegijnhof, op punt te stellen. De verzamelde gegevens zijn te verspreid en te fragmentair om concrete uitspraken te doen over de conventen en het begijnhof. 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 15-01-2021

Sporen van begijnhof

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: afvalkuilen, archeologische sporen en uitgravingen, beerputten, funderingslagen
Context: begijnhoven
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Elisabethbegijnhof [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980895 (Geraadpleegd op 19-06-2021)