waarneming

Kortenberg Hof van Sint-Elisabeth

archeologisch element
ID
980898
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980898

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal 42 archeologische sporen geregistreerd. Deze omvatten worden paalkuilen, greppels en overige kuilen. Er werden een 16-tal paalkuilen aangetroffen, waarvan er 9 tot een vierpalige structuur (spieker) gerekend kunnen worden. Deze twee spiekers hadden eenzelfde oriëntatie wat kan wijzen op een gelijktijdig bestaan en gebruik en wijst op landbouwactiviteit in of in de onmiddellijke nabijheid van de site. Ook een greppel waarin Romeins aardewerk (dolium) werd aangetroffen zou gelijktijdig kunnen zijn. 5 andere paalkuilen werden geïnterpreteerd als hekwerk en nog 2 kunnen gezien worden als een tweepalige constructie zoals een hek of een rek.

Het aangetroffen materiaal met zowel handgevormd als gedraaid aardewerk en een fragment van een maalsteen kunnen geïnterpreteerd worden als nederzettingsafval. 


Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Sporen ijzertijd/ Romeinse periode

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen, spijkers
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kortenberg Hof van Sint-Elisabeth [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980898 (Geraadpleegd op )