waarneming

Sprietstraat

archeologisch element
ID
980901
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980901

Beschrijving

Tijdens de opgraving werden twee houtskoolmeilers aangetroffen. Aan de hand van de C14-dateringen die werden uitgevoerd op de houtskoolmeilers konden deze sporen worden gedateerd in de late ijzertijd – Vroeg-Romeinse periode. Antracologisch onderzoek wees uit dat vooral eikenhout werd gebruikt in deze meilers. 

Zoals werd verwacht uit de resultaten van het proefsleuvenonderzoek werd een woonerf aangetroffen dat aan de hand van het vondstenmateriaal en de uitgevoerde C14-dateringen kan worden gedateerd in de volle middeleeuwen, tussen eind 10de en eerste helft 11de eeuw. Het woonerf bestaat uit een driebeukig hoofdgebouw, een greppelsysteem dat het woonerf afbakent en een waterkuil waar verschillende greppels op uitkomen. Aan de hand van de C14-dateringen wordt het hoofdgebouw gedateerd tussen eind 10de en 12de eeuw. De waterkuil is te dateren tussen eind 10de en eerste helft 11de eeuw. Pollenonderzoek uitgevoerd op de waterkuil toont aan dat de omgeving van de site bestond uit stukken loofbos en heidevelden. Verder werd er ook graan verbouwd en verwerkt. De nabije omgeving van de waterkuil bestond uit grasveld. 

Twee brede grachten, één in het oosten en één in het westen van het onderzoeksgebied, konden aan de hand van het aangetroffen vondstenmateriaal worden gedateerd in de late- of post-middeleeuwen. Verder werden er verschillende bomkraters aangetroffen uit de Eerste of Tweede wereldoorlog. 


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  : 18-01-2021

Houtskoolmeilers

Datering: late ijzertijd (westen), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Woonerf volle middeleeuwen

Datering: eerste helft 11de eeuw, tweede helft 10de eeuw, volle middeleeuwen
Typologie: afvalkuilen, gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen, paalsporen, waterkuilen
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Voor het dierlijk bot gaat het om een tiental rundertanden

Grachten late en post-middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (verdedigingselementen)
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Bomkraters WOI/WOII

Datering: WO I, WO II
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: metaal
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sprietstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980901 (Geraadpleegd op 12-06-2021)