waarneming

Nieuwstraat-Kalkoven

archeologisch element
ID
980902
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980902

Beschrijving

Naar aanleiding van een toevalsvondst werden verscheidene sporen aangesneden waaronder: kuilen, greppels, kelders en/of cisternes, waterputten, een baksteenoven en enkele krengbegravingen. Op basis van het vondstenmateriaal zijn de sporen en restanten te dateren in de volle en late middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd.


Auteurs :  Moens, Jan
Datum  :

Sporen middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, volle middeleeuwen
Typologie: leemwinning, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Sporen nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kelders, krengbegravingen, steenovens, waterputten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nieuwstraat-Kalkoven [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980902 (Geraadpleegd op )