waarneming

Merksplas Steenweg op Hoogstraten 152

archeologisch element
ID
980921
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980921

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aan het licht. Er zijn alleen recente verstoringen aangetroffen, die het gevolg zijn van landbouwactiviteiten zoals de aanleg van hooibergen en drainagebuizen, en 20ste-eeuwse percelering.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 20-01-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Merksplas Steenweg op Hoogstraten 152 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980921 (Geraadpleegd op 13-06-2021)