waarneming

Oude Rozebekestraat I

archeologisch element
ID
980922
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980922

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6544
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De opgraving te Hooglede Oude Rozebekestraat heeft naar verwachting sporen opgeleverd van een vol middeleeuws erf. Enkel het hoofdgebouw en enkele greppels zijn aangetroffen. Geen van de structuren die standaard tot een vol middeleeuws erf gerekend kunnen worden, zijn teruggevonden. Vermoedelijk bevinden zich deze meer naar het zuiden of naar het oosten, naar de site met walgracht toe, waarvan wordt vermoed dat deze de latere woonfase vertegenwoordigt van deze vol middeleeuwse fase.  

Het vol middeleeuws gebouw behoort typologisch tot de gekende plattegronden uit deze periode in deze streek. Het gaat om een plattegrond die vermoedelijk uit drie traveeën bestond, de basisopbouw van dit type. Er zijn geen uitbreidingsmodules zichtbaar, waardoor het sowieso om een kort exemplaar gaat. Hiervan wordt vermoed dat deze de oudere exemplaren vertegenwoordigen. Gezien de omgeving en de historische realiteit betreft het hier vermoedelijk een ontginningshoeve, opgericht in de ontginningsgolf van de 11de eeuw die zeer sterk gold in deze regio.  

Dat de vol middeleeuwse occupatie slechts de start vertegenwoordigt van een meer langdurige occupatie, kan niet enkel afgelezen worden in het vondstmateriaal, wat ook aardewerk bevat met een datering tussen de 13e en 16e eeuw, maar ook uit de laatmiddeleeuwse greppels. Deze greppels zijn in omvang veel groter dan de vol middeleeuwse exemplaren en lijken zo ook aansluiting te zoeken met het omwald erf ten oosten van het plangebied. Het beeld dat verkregen werd uit de pollenanalyse1 uit een van deze greppels geeft nog steeds een idee van een strijd tegen onontgonnen gebieden. Het grote aandeel aan kapgerelateerde planten geeft duidelijk een groot aandeel “woeste” gebieden weer, waar ontbossing en brand de technieken waren om deze schrale gebieden om te zetten tot vruchtbare gronden.  

Het verkregen beeld te Hooglede is beperkt, zowel in oppervlakte als in sporen, maar geeft niettemin een mooie chronologie weer van de geslaagde ontginning van het landschap, waarbij de ontginningshoeve doorgroeide tot een omwalde site met status. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Erf volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: ambachtelijke objecten, bevestigingselementen, gebouwplattegronden, greppels, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De structuur is een volmiddeleeuws gebouw, slechts gedeeltelijk bewaard door de aanwezigheid van een jongere greppel die recent is ingebuisd. De structuur is een driebeukig gebouwtype en heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie. Hij is 8 m breed en 10 m lang bewaard, oorspronkelijk was het gebouw eerder 12 tot 16 m lang. De dominante aardwerksoort die doorheen de site werd gerecupereerd is het gedraaid grijs aardewerk. Naast het grijs aardewerk komen ook nog enkele oxiderend gebakken fragmenten voor. In de greppels werden slakmateriaal, twee fragmenten van nagels en twee ondetermineerbare stukken, waarvan één waarschijnlijk een granaatscherf aangetroffen.

Schrabber steentijd

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten, werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het artefact (41x25x8 mm) houdt het midden tussen een geretoucheerde schrabber en een mes en is vervaardigd uit een matig korrelige, gemottelde grijze tot beige-grijze vuursteen die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van witte, opake vlekken en slierten.

Sporen Eerste Wereldoorlog

Datering: WO I
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, kuilen
Materiaal: ijzer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen hebben een donkere grijze kleur en zijn heterogeen met veel ijzerresten.

Steengoed late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele fragmenten steengoed waren aangetroffen in een greppel van het erf.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oude Rozebekestraat I [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980922 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.