waarneming

Ranst Lostraat 24

archeologisch element
ID
980923
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980923

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7074
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Een terrein van 4155 m² wordt bebouwd met vijf bouwblokken. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn vooral recente sporen of sporen uit de nieuwste tijd vastgesteld. Zeven archeologische sporen komen verspreid tussen de verstoringen voor, ze kunnen niet gedateerd worden. Er is geen opgraving uitgevoerd.


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Condor Archaeological Research bvba

Sporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, sporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zeven sporen dateren misschien uit de late middeleeuwen, nieuwe of nieuwste tijd. Een exacte datering op basis van vondstmateriaal is niet mogelijk.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ranst Lostraat 24 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980923 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.