waarneming

Reepbrug

archeologisch element
ID
980924
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980924

Beschrijving

De archeologische site langs de Overleiestraat te Kortrijk is een site zonder complexe verticale stratigrafie. Tijdens het onderzoek werd slechts één archeologisch spoor (muurresten) aangetroffen. Dit kon op basis van historische informatie gedateerd kan worden in de eerste helft van de 20ste-eeuw. 

Concluderend kan gesteld worden dat de verwachte middeleeuwse sporen bij werken in het verleden vernietigd werden en dat de huidige geplande werken geen archeologische sporen zullen vernietigen. 


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Kortrijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Reepbrug [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980924 (Geraadpleegd op )