waarneming

Hazewindstraat

archeologisch element
ID
980925
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980925

Beschrijving

Er werd een deel van een ijzertijdsite (ferme indigène) aangetroffen en een erfafbakening rondom het meest zuidelijke deel van de site met enkele vierpalige bijgebouwen. Een greppel wordt in de ijzertijd gedateerd op basis van vondstmateriaal en één vierpalig bijgebouw in de late ijzertijd. De aangetroffen site wordt ingesloten door greppels in het zuiden, westen en oosten en de beek in het noordwesten. Het is niet duidelijk of deze begrenzing de begrenzing van de ijzertijdsite is, maar het beekdal in het noordwesten is dit naar alle waarschijnlijkheid wel. In de oostelijke greppel werd een onderbreking aangetroffen, dat wijst op een ingang tot het ijzertijderf. Er werden geen hoofdgebouwen aangetroffen, maar deze bevinden zich potentieel meer noordelijk.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Woonerf ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen)
Typologie: bijgebouwen, fermes indigènes, grachten (infrastructuur), greppels, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het aardewerk omvat enkele scherven in handgevormd aardewerk. De meerderheid van de sporen is niet te dateren door de afwezigheid van vondsten. Er werd in de verschillende palenclusters potentieel drie structuren herkend, meer bepaald vierpalige bijgebouwen. Ook twee beekdalen als natuurlijke sporen werden aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hazewindstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980925 (Geraadpleegd op )