waarneming

Hofstede

archeologisch element
ID
980927
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980927

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6546
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het onderzoeksgebied leverde verschillende sporen op die voornamelijk vanaf de ijzertijd tot in de nieuwe tijd gedateerd kunnen worden. 

De vroegst vertegenwoordigde periode is de overgang van de late ijzertijd op de vroeg Romeinse periode. Het onderzoeksgebied wordt binnen deze periode gedomineerd door bewoningssporen in de vorm van minstens 1 tot mogelijk drie huisplattegronden met bijbehorende bijgebouwen. Het enige spoor met een mogelijke rituele oorsprong binnen het projectgebied is een kleine, deels bewaarde kringgreppel in de noordelijke wand van werkput 1. 

Gebouwplattegronden uit deze periode zijn eerder zeldzaam binnen West-Vlaanderen, terwijl bijgebouwen wat vaker aangetroffen worden. In de Westhoek zijn slechts twee andere sites met bewoningssporen gekend. 

Het sporenbestand voor latere periodes bestaat vooral uit greppelsystemen en leemwinningskuilen. De leemwinningskuilen zijn geconcentreerd in het westen van het onderzoeksgebied. Niet onlogisch, aangezien hier ook in het verleden reeds een toegangsweg aanwezig was. Hetzelfde patroon werd ook bij de Eikhoek opgraving vastgesteld. Ook de oriëntatie van de aangetroffen grachten en greppels binnen de twee opgravingen stemmen overeen. 

Beide stalen van de pollenbakken worden gedomineerd door grassen. In staal 34 worden dezen aangevuld door boompollen van els, eik en hazelaar. Dit ensemble van boompollen wordt in staal 35 aangevuld met wilg en den. Ook bezitten beide samples pollen van gecultiveerde granen en korenbloem. Verder wordt het pollenspectrum in beide stalen aangevuld door open grasland vegetatie: composietenfamilie (Asteraceae), de schermbloemenfamilie (Apiaceae), de anjerfamilie (Caryophyllaceae) en de smalle weegbree (Plantago lanceolata). In staal 35 kunnen boekweit (Fagopyrum) en dubbelkelkwinde (Calystegia) hieraan toegevoegd worden. Tot slot bezitten ze ook beiden lisdodden, kenmerkend voor nattere gebieden. Er kan geconcludeerd worden dat het landschap tijdens de postmiddeleeuwen bestond uit een open agrarisch landschap. Ook zijn er indicaties voor natte zones. Aangezien deze stalen genomen zijn uit de vulling van een gracht is het niet verwonderlijk dat hier taxa geassocieerd met water voorkomen. Vermoedelijk ging het hier dus om een eertijds, ten minste deels, watervoerende gracht. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

Niet gedateerde sporen

Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Post-middeleeuwse sporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, leemwinning
Materiaal: aardewerk, houtskool, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Slechts uit één gracht, werd materiaal gerecupereerd. Het ging hier voornamelijk om rood geglazuurd aardewerk en steengoed. Andere inclusies zijn afkomstig van baksteen en houtskool.

Recente kuil

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kleding en -accessoires, kuilen
Materiaal: bot (dierlijk), leer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vondst van een lederen schoen.

Sporen ijzertijd

Datering: ijzertijd, late ijzertijd (westen), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: bijgebouwen, gebouwplattegronden, kringgreppels, paalkuilen, vierpostenspijkers, zespostenspijkers
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het hoofdgebouw kan toegeschreven worden aan het type Alphen-Ekeren of type De Clercq IA tweeschepig gebouw met vier of meer middenstaanders. De kringgreppel kan mogelijks deel uit hebben gemaakt van een grafstructuur.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hofstede [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980927 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.