waarneming

Ganzenstraat 32

archeologisch element
ID
980931
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980931

Beschrijving

Tijdens de werfbegeleiding kon vastgesteld worden dat alle pakketten die zich situeren tussen het maaiveld en ca. 20 cm boven de max. uitgraafdiepte te dateren zijn in de 19de-1ste helft van de 20ste eeuw. Het aardewerk aangetroffen ter hoogte van de max. uitgraafdiepte situeert zich zonder uitzondering in de late middeleeuwen (14de/15de eeuw). 

Tijdens de archeologische werfbegeleiding werd slechts 1 spoor aangesneden. Het gaat om een bakstenen putstructuur in de noordwestelijke hoek van de werkput. Tot welke chronologische fase deze behoort kon t.g.v. het beperkt onderzoek -en het gebrek aan vondsten uit het vullingspakket- niet bepaald worden. De bovenkant van de put situeert zich net op de overgang van de 19de/20ste-eeuwse en middeleeuwse pakketten. 

Er werden geen sporen aangetroffen die in verband te brengen zijn met het Dominicanenklooster, dat zich in de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied situeert. 


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  : 22-01-2021

Aardewerk late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op het niveau van de max. uitgraafdiepte werd lokaal een aardewerkconcentratie vastgesteld. Het ensemble bestaat uit 16 aardewerkfragmenten, te dateren in de 14de /15de eeuw. Eén fragment, een randfragment van een zalfpot in rood aardewerk, is te dateren in de 15de/16de eeuw.

Losse vondsten nieuwste tijd

Datering: 18de eeuw, nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen, losse vondsten
Materiaal: aardewerk, glas, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gros van het vondstmateriaal werd ingezameld tijdens het machinaal afgraven van de bovenste pakketten. Het gaat om porselein, faiënce, (industrieel) wit en rood aardewerk. De bovenlaag bevat tevens een fragment van een Delftse tegel uit de late 18de eeuw. In totaal werd 1 fragment bouwmateriaal ingezameld: het gaat om een zgn. schildpadtegel uit de 18de eeuw. In totaal werden 9 metaalvondsten ingezameld die aan het licht zijn gekomen tijdens de metaaldetectie van de bovenste pakketten. Voor het glas gaat het om een compleet flesje in witkleurig glas, mogelijk te dateren in de 19de eeuw.

Bakstenen constructie nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, bouwmaterialen, muurresten
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De noordelijke zijde bestaat uit een halfsteense muur, opgebouwd uit recuperatiemateriaal. De oostelijke muur is enkel nog bewaard in de vorm van een uitbraakspoor. Lokaal kon 1 rij tegels vastgesteld worden. Het gaat om natuurstenen tegels van sterk variërend formaat. Ter hoogte van de noordoostelijke hoek van de structuur werd een kleine sondering uitgevoerd. Tijdens deze sondering konden minstens 3 baksteenlagen vastgesteld worden.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Brugge


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ganzenstraat 32 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980931 (Geraadpleegd op 22-06-2021)