waarneming

Kaaistraat 17

archeologisch element
ID
980934
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980934

Beschrijving

De aangetroffen sporen duiden op een bewoningsgeschiedenis die minstens teruggaat tot de late middeleeuwen. De oudste aanwezigheid dateert uit de 11de -13de eeuw in de vorm van een greppel en kuilen. Deze werd in een later stadium hergebruikt en aangepast aan een gesloten riolering met behulp van in elkaar passende aardewerken buizen. Uit dezelfde periode stammen ook 2 kuilen. 

Langs de noordelijke zijde van het plangebied werd een monumentale muur aangetroffen. Deze vrij brede en diep gefundeerde muur wekt alvast enkele vragen op. Gezien de aanzienlijke dimensies van deze muur kan niet worden uitgesloten dat het hier wel degelijk om de zuidelijke muur van de Sint-Niklaaskapel gaat. De opgemeten baksteenformaten, alsook het doorsnijden van kuil S11 (datering 11de – 13de eeuw) duidt alvast in de richting van de 14de – 15de eeuw. Gezien de beperkte onderzoeksruimte van ca. 25m² en op basis van slechts één muursegment blijft het uiteraard moeilijk om deze hypothese hard te maken. 

De aangetroffen massieve bakstenen waterput, die direct ten zuiden van deze muur werd aangesneden, kan mogelijk in verband gebracht worden met de nieuwe tijd. Ook enkele muurresten, een gootje en een deel van een vloer kunnen in deze periode geplaatst worden.

Minder ver terug in de tijd werd de omgeving binnen het plangebied ruim 1,10m opgehoogd, vermoedelijk na de opgave van de kapel. Op basis van historisch kaartmateriaal lijkt de kapel tot in de 17de eeuw prominent aanwezig (cf. kaart van Sanderus 1641 en Atlas de Wit 1698). Een onbekende kaart uit 1720-1730 geeft ook nog steeds eenzelfde beeld. Missing link in de teloorgang van de kapel kan mogelijk gezocht worden in het beleg van Ieper van 1744. Op een historische kaart van 1744 is de locatie van de voormalige kapel nog weergegeven. De weergave wijkt echter af van andere religieuze monumenten. Is de kapel ten prooi gevallen aan de belegeringen? Of was deze reeds in bouwval ten tijde van de belegering? Desalniettemin lijkt de kapel vanaf ten vroegste midden 18de eeuw voorgoed te verdwijnen uit het straatbeeld. 


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Sporen late middeleeuwen

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw
Typologie: cultuurlagen, kapellen (gebouwen en structuren), kuilen, muurresten, ophogingslagen
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gaat hierbij om de resten van een bakstenen muur, een ophogingslagen, cultuurlagen en enkele kuilen. Voor de aangetroffen muur gaat het waarschijnlijk om de resten van de Sint Niklaaskapel.

Sporen nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, muurresten, vloeren, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen zone 1 konden naast twee ruime kelders enkel muren worden aangetroffen. Op basis van hun ligging, de oriëntatie en de gebruikte materialen wordt vermoed dat deze te linken vallen aan de huidige bebouwing of aan de voorloper ervan zoals te zien is op de Ferrariskaart (eind 18de eeuw). De muren zijn vermoedelijk niet ouder dan de nieuwe tijd.
Daarnaast werd een bakstenen waterput aangetroffen. Andere structuren zijn enkele (sub)recente muren en gootjes en een vloertje die weinig archeologisch relevant zijn.

Sporen volle middeleeuwen

Datering: 13de eeuw, volle middeleeuwen
Typologie: greppels, infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Ieper


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kaaistraat 17 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980934 (Geraadpleegd op )