waarneming

De Pluimen

archeologisch element
ID
980935
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980935

Beschrijving

Uit de Romeinse tijd werd één scherf uit terra sigillata opgegraven. Deze moet echter als intrusief beschouwd worden.

Uit de middeleeuwen werden verschillende grachten, greppels, (paal)kuilen en een waterkuil aangetroffen. Enkele van de aangetroffen greppels en kuilen kunnen gelinkt worden aan verschillende fasen van bewoning en vormen één of meerdere structuren. Er werd mogelijk een site met walgracht aangetroffen, deze zou opgebouwd zijn uit verschillende grachten. De site met walgracht zou nadien ook verschillende malen uitgebreid zijn, waarbij één van de vermoedelijke wooneilanden vermoedelijk alsmaar groter en groter werd. Er werd binnen een eerste zone een circulaire structuur aangetroffen waarvan de interpretatie helaas onzeker is. Op basis van de vorm en afmetingen kan een hypothese naar voor worden geschoven van konijnenberg. 

Nog interessant is dat de fasering van de site met walgracht tegelijkertijd kaderde in een periode waarin een vrij bosrijke omgeving ontgonnen werd. Op die ontgonnen plaatsen verscheen dan vegetatie typisch voor een dergelijke omgeving, zoals adelaarsvaren. Vanaf de derde fase van de site met walgracht nam het bosareaal sterk af, dit ten behoeve van de graslanden die waarschijnlijk sterk werden geëxploiteerd. Naar alle waarschijnlijk graasde vee op de graslanden en was er sprake van fluctuerende waterstanden waarbij de graslanden in de winter nat waren en in de zomer (deels) droogvielen. Er zijn eveneens aanwijzingen voor de lokale verwerking van vlas, broodtarwe en rogge. 

Uit de periode van de Eerste Wereldoorlog betreft het een aantal bomkraters, een loopgraaf en enkele schuttersputten en –kuilen. Hier kon een Duitse loopgraaf gevolgd worden gedurende 43 m. Er zijn een aantal vuurbaaien zichtbaar en er kon worden vastgesteld dat de loopgraaf oorspronkelijk uit schuttersputjes bestond die later met elkaar zijn verbonden. Nog in deze zone werd een afvalkuil en een uitgewerkte bomput uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen.

Ook werd een ouder tracé van de Pluimstraat aangetroffen, net zoals een schuttersputje. 

Concluderend kan gesteld worden dat het projectgebied aan de Pluimstraat te Diksmuide vermoedelijk reeds bewoning kende vanaf de volle middeleeuwen. Hoe die bewoning er exact uitzag en wat de dimensies waren van die bewoning is niet duidelijk, aangezien een duidelijke afbakening niet werd aangetroffen. 


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  : 22-01-2021

Oud wegtracé Pluimstraat

Datering: nieuwste tijd
Typologie: wegen
Gebeurtenis:

Romeinse Terra sigillata

Datering: Romeinse tijd
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd echter 1 fragment terra sigillata aangetroffen, maar dit moet als intrusief beschouwd worden.

Niet gedateerde sporen

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, vierpostenspijkers
Materiaal: dierlijk bot, glas, metaal
Gebeurtenis:

Sporen middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: ambachtelijke objecten, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, munten, paalsporen, sites met walgracht, uitrusting voor dieren, waterputten
Materiaal: aardewerk, hout, metaal, natuursteen, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De site met walgracht kende minstens 4 fases waarbij die mogelijks teruggaat tot een motte. Voor het aardewerk gaat het om hoogversierd aardewerk, rood aardewerk, roodbeschilderd aardewerk, steengoed en grijs aardewerk. Veel scherven zijn afkomstig van kogelpotten.
Vondst van een deel van een hoefijzer, sleutels en een mes. Er werden 2 kleine zilveren deniermunten aangetroffen te dateren tussen 1140-1180. Fragmenten hout werden aangetroffen in de waterput. Als laatste zijn er nog verschillende fragmenten van maalstenen uit natuursteen aangetroffen.
Er werd een circulaire structuur aangetroffen waarbij het mogelijk om een konijnberg ging.

Sporen Eerste Wereldoorlog

Datering: WO I
Typologie: afvalkuilen, archeologische sporen en uitgravingen, kleding en -accessoires, loopgraven, recreatieve objecten, wapens en munitie, werktuigen
Materiaal: hout, leer, metaal, textiel
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gaat hierbij ook om een groot aantal bomkraters en enkele schuttersputjes. Voor het metaal gaat het hierbij vooral om afgevuurde en niet-afgevuurde kogels, kogelhulzen en volledige patronen (KKM – Klein Kaliber Munitie), geschutsmunitie, restanten van drijfband, 2 schoppen, een gamel met een vork en lepel, een zakmes met houten hef, een insigne, ontstekers, metalen plaatjes en stukken van een mondharmonica. Het grootste deel van de metaalvondsten werden gerecupereerd uit de aangetroffen Duitse loopgraaf.
Stukken van kleding werden ook aangetroffen zoals knopen, fragmenten van een overjas en een trui. Daarnaast zijn er ook vondsten uit leer van een rugzak en een patronentas opgegraven.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Pluimen [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980935 (Geraadpleegd op 22-06-2021)