waarneming

Paardestraat II

archeologisch element
ID
980937
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980937

Beschrijving

Tijdens de opgraving uitgevoerd in de Paardestraat te Pittem werden archeologische resten aangetroffen uit de ijzertijd en de middeleeuwen. Het merendeel van de sporen beslaat de middeleeuwen.

Uit de ijzertijd werden twee paalsporen aangetroffen, hierin werd handgevormd aardewerk aangetroffen. Het gaat om één individuele paalspoor en het andere paalspoor kan gelinkt worden aan een structuur (bijgebouw). Het betreffen 5 scherven handgevormd aardewerk.

Uit de middeleeuwen werd een erf aangetroffen waarbij een hoofgebouw, enkele bijgebouwen, een waterput, enkele kuilen en een vermoedelijke erfomsluiting werden vrijgelegd. Allereerst kon het hoofdgebouw dat werd aangesneden in het proefsleuvenonderzoek in zijn volledigheid worden vrijgelegd. Op die manier kon de exacte gebouwstructuur in kaart gebracht worden en verder worden onderzocht. Tijdens het bewerken van deze sporen kwamen af en toe aardewerkvondsten aan het licht. Helaas betreft het voornamelijk wandscherven en geen duidelijk typologisch materiaal. Er werden enkele randen aangetroffen, deze laten een interpretatie van tuitpot of kogelpot toe. 

Nog werden een aantal bijgebouwen uit de vroege tot volle middeleeuwen aangetroffen. Het gaat in totaal om 3 bijgebouwen die gefaseerd moeten gezien worden, aangezien ze zich in dezelfde buurt bevinden. Structuur 5 kan dateren tussen 894-1016 na Chr. Deze cluster van bijgebouwen werd ook herkend in het proefsleuvenonderzoek, al was het toen niet duidelijk om hoeveel structuren het precies ging. 

Nog werd tijdens de opgraving een houtskoolmeiler aangetroffen, net zoals een waterput. Deze waterput moet gezien worden in dezelfde periode als het hoofdgebouw en 3 van de bijgebouwen. De waterput bestond naar alle waarschijnlijkheid uit vlechtwerk, dit was niet zo goed bewaard gebleven. Vermoedelijk werd de waterput (1026-1162 na Chr.) opgegeven toen het gebouw of het erf werd verlaten. Er werden ook enkele greppels aangetroffen, waarvan er 2 mogelijk in verband kunnen gebracht worden met en erfomsluiting waarin een opening zat. 

Op basis van de informatie verkregen uit het macroresten- en pollenonderzoek van de waterput kan het volgende gesteld worden: de waterput bevond zich in een vrij bosrijke omgeving, vermoedelijk op de rand van een bos. Er werden echter ook aanwijzingen gevonden voor begraasd en/of gehooid grasland. Er werd met andere woorden ook aan veeteelt gedaan. 


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  : 25-01-2021

Paalsporen ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen)
Typologie: bijgebouwen, paalsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit deze periode werden twee paalsporen aangetroffen, hierin werd handgevormd aardewerk aangetroffen. Eén van de paalsporen is een individueel spoor waarin 5 wanden handgevormd aardewerk werden aangetroffen. De ander maakt deel uit van structuur 3 (bijgebouw) dat gedateerd kan worden in de late ijzertijd.

Volmiddeleeuws erf

Datering: 10de eeuw, 9de eeuw, volle middeleeuwen
Typologie: ambachtelijke objecten, bevestigingselementen, bijgebouwen, bouwmaterialen, gebouwplattegronden, greppels, kuilen, meilers, perceelsgreppels, waterputten
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, hout, houtskool, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De grootste aardewerkcategorie bestaat uit grijs aardewerk. Tijdens het veldwerk werden 4 vondstnummers uitgeschreven voor metaal. Het gaat om 2 spijkers, een metaalslak en een enkele objecten die niet meer te herkennen zijn. Tijdens het veldwerk werden 2 vondstnummers uitgeschreven voor onverbrand dierlijk bot, zijn er 2 vondstnummers uitgeschreven voor bouwkeramisch materiaal en 5 verschillende vondstnummers voor hout dat gerecupereerd kon worden uit de waterput.
De gebouwplattegronden omvatten 1 hoofgebouw en 3 bijgebouwen.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Paardestraat II [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980937 (Geraadpleegd op 22-06-2021)