waarneming

Ettelgemsestraat 96

archeologisch element
ID
980939
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980939

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6534
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens de opgraving werden sporen aangetroffen uit drie verschillende fasen. De meeste sporen konden in de vroege middeleeuwen, specifiek de Merovingische periode, gedateerd worden. Het gaat onder meer om paalkuilen en standgreppels, alsook (afval)kuilen en een waterput. Deze waterput werd mogelijk slechts kortstondig gebruikt. In één van de kuilen werden spoellaagjes herkend en was het mogelijk om palynologisch onderzoek uit te voeren. Hierdoor was een landschapsreconstructie mogelijk. 

Uit de analyse kan geconcludeerd worden dat in de directe omgeving van de vindplaats een graslandschap aanwezig was. Hierin groeiden onder andere zuring, composieten (bijvoorbeeld paardenbloemen) en grassen. Mogelijk stroomde er een beekje door het grasland of was er een poeltje waarin waterlelies groeiden. Om het grasland heen was mogelijk een licht loofbos, met op de nattere gronden (bijvoorbeeld langs een beek) elzen en hazelaars, terwijl verder weg op de hogere drogere gronden eiken en iepen groeiden. Varens groeiden onder de bomen en/of langs het water. De aanwezigheid van enkele ruderale soorten impliceren een mogelijke lichte verstoring door mensen, bijvoorbeeld in de vorm van een pad of weg. 

Daarnaast werd een vierpostige structuur, vermoedelijk een spieker, aangetroffen uit de late ijzertijd. Het was niet mogelijk om te bepalen of het om een deel van een nederzetting of om een off-site fenomeen ging. Er werd ook nog een tweede spieker aangetroffen, maar het was niet mogelijk om deze te dateren.

Als laatste werd ook een deel van een wegtracé aangetroffen. Het gaat om het vervolg van een weg die ook reeds tijdens de opgraving te Oudenburg Bellerochelaan werd aangetroffen en die richting het Romeins castellum liep. Op basis van aardewerk dat in de karrensporen werd aangetroffen was het mogelijk om te bepalen dat deze tot minstens de Karolingische periode of zelfs tot minstens de 11de eeuw in gebruik was. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Merovingische nederzetting

Datering: Merovingische periode
Typologie: bouwmaterialen, greppels, kuilen, standgreppels, waterkuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), hout, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De bekisting van de waterput werd nagenoeg volledig afgebroken, enkel de onderste horizontale wandplanken waren nog aanwezig. Het aardewerk, de natuursteen en het bot werden in de sporen aangetroffen.

Niet gedateerde sporen

Typologie: bouwmaterialen, paalkuilen, vierpostenspijkers
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Spieker late ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen)
Typologie: vierpostenspijkers
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Datering structuur op basis van 14C-datering.

Wegtracé Romeinse tijd-middeleeuwen

Datering: 11de eeuw, Romeinse tijd, vroege middeleeuwen
Typologie: karrensporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd één spoor aangetroffen dat gedurende een lange periode in gebruik was. Het gaat om een fragment van een wegtracé dat ook reeds werd aangetroffen tijdens de opgraving te Oudenburg Bellerochelaan. Het gaat om de voorloper van de Ettelgemsestraat, het verlengde van de Zandstraat te Brugge. Deze weg leidde in de Romeinse periode naar het castellum. In de karrensporen werd wel een scherf van een kogelpot aangetroffen wat er op wijst dat deze weg zeker tot de Karolingische periode tot 11de eeuw nog in gebruik was.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ettelgemsestraat 96 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980939 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.