waarneming

Schulensmeer deelzone L

archeologisch element
ID
980945
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980945

Beschrijving

Na een landschappelijk booronderzoek werd achtereenvolgens een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het landschappelijk en verkennend booronderzoek was in diepte beperkt. Het verkennend booronderzoek leverde geen archeologische indicaties op. De sporen uit het proefsleuvenonderzoek konden gerelateerd worden aan greppels uit de nieuwe tijd.


Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schulensmeer deelzone L [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980945 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.