waarneming

Steenbergstraat

archeologisch element
ID
980946
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980946

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde geen sporen op. Er werden twee scherven ingezameld. De eerste scherf werd aangetroffen in de profielput van sleuf 1, in de opgebrachte grond boven de ploeglaag. Het betreft een wandfragment ruwwandig handgevormd aardewerk met een magering van fijne tot grove kwartskorrels, daterende uit de ijzertijd. De tweede scherf, steengoed uit de nieuwe tijd, werd ingezameld bij de aanleg van sleuf 4 en bevond zich in de ploeglaag. 


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 27-01-2021

Scherven

Datering: ijzertijd, nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenbergstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980946 (Geraadpleegd op 25-06-2021)