waarneming

Kleine Gete

archeologisch element
ID
980960
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980960

Beschrijving

In kader van een hermeanderingsproject ter hoogte van de Kleine Gete in Wange werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd dat bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een metaaldetectieonderzoek. Uit het bureauonderzoek bleek dat er een hoge verwachting was voor het aantreffen van objecten die gerelateerd kunnen worden aan veldslagen. Er werden in totaal 24 objecten aangetroffen, waarvan 23 uit metaal.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Kleipijp Nieuwe Tijd

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: kleding en -accessoires
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Kleipijp: Op basis van deze diameter zou het object geplaatst kunnen worden tussen de late 17de en de late 18de eeuw. Echter is het dateren via deze manier niet
precies. Een correcte datering kan enkel gegeven worden op basis van de vorm van of de versiering op de kop, of de versiering of merken op de steel.

Knopen Nieuwe Tijd

Datering: vierde kwart 17de eeuw
Typologie: kleding en -accessoires
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal werden 2 knopen gevonden, ze kunnen gedateerd worden aan het einde van de 17de eeuw tot het begin van de 18de eeuw.

Munitie Nieuwe Tijd

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: wapens en munitie
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal werden 6 loden kogels aangetroffen. Het betreffen 4 musketkogels en 2 vermoedelijke pistoletkogels. . Alle loden kogels hebben een gietnaad en zijn dus gegoten in een mal. Dit heeft de mogelijkheid om de kogels te plaatsen in de periode voor 1800. Ook het feit dat de kogels geen strepen vertonen, en de kogels dus afgeschoten zijn door een wapen met een gladde loop, wijst erop dat deze musketkogels dateren van voor 1800.

Munitie Nieuwste Tijd

Datering: WO I, WO II
Typologie: wapens en munitie
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Belgisch 7.65 x 53 mm Mauser-patroon met Spitzgeschoss-type kogelpunt (S-patroon): Het betreft een stuk munitie dat in beide Wereldoorlogen gebruikt kan worden. Aanvankelijk (tijdens WO I) bezaten de 7.65 mm Belgische Mauser-patronen kogelpunten met afgeronde tip, later werden echter de spitse punten in gebruik genomen. Gezien de specificaties van het patroon, de ruimtelijke context en historiek van het plangebied en de spitse kogelpunt wordt aangenomen dat het patroon eerder uit WO II zal dateren.

Bodemplaatjes van patroonhulzen van grotere kalibers: ongekende datering.

Duitse 13 x 92 mm SR Tankgewehr-munitie (of T-Gewehr) of een 13.2 x 92 mm TuF-patroon (Tank und Flieger). Het 13 mm kaliber van de kogelpunt komt tevens overeen met het kaliber van een MG131 (Maschinengewehr 131), die frequent ingezet werd in de Tweede Wereldoorlog, echter, het specifiek profiel (ontwerp) van de kogelpunt (V18) wijkt sterk af van MG131-munitie.

Munt Nieuwe Tijd

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: munten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd werd één munt aangetroffen. Op de voorkant is de vorm van een (gekroond?) wapenschild merkbaar. Het gaat hier vermoedelijk om een duit en kan dus geplaatst worden in de 17de of 18de eeuw. Deze munt is echter te sterk verweerd om een sluitende determinatie en datering toe te kennen.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kleine Gete [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980960 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.