waarneming

Damme Ruilverkaveling A11

archeologisch element
ID
980962
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980962

Beschrijving

In het kader van een ruilverkaveling voor infrastructuurwerken werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een tracé tussen de Ten Doelestraat te Oostkerke en de Sabtsweg te Hoeke.

In totaal werden er zes sleuven aangelegd met een gezamenlijke oppervlakte van 988 m². Binnen de sleuven werden voornamelijk sporen van veenontginning aangetroffen en sporen die wijzen op het gebruik van het plangebied als landbouwgrond. Het gaat hierbij specifiek om enkele kuilen en greppels.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Greppels

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Voor enkele van de greppels kon geen duidelijke functie bepaald worden. Mogelijk gaat het om oudere perceelsgreppels. In één van de greppels werd een randscherf van een middeleeuwse voorraadpot aangetroffen waardoor deze gedateerd kon worden.

Kuilen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden twee kuilen aangetroffen in het noorden van het plangebied. Beide kuilen waren ovaal van vorm met baksteenfragmenten als inclusies. De functie en datering van beide kuilen blijft onduidelijk.

Percellering

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De meeste aangetroffen greppels waren perceelsgreppels. Deze weerspiegelden nog steeds de moderne percellering. In één van de greppels werd een roodgeglazuurde wandscherf aangetroffen waardoor deze in de late middeleeuwen of de nieuwe tijd gedateerd kon worden.

Veenontginning

Typologie: veenwinning
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In verschillende zones van het plangebied werden sporen aangetroffen van veenontginning. In één van deze sporen werd een grote hoeveelheid handgevormd aardewerk aangetroffen, maar deze bevonden zich niet meer in situ. Het was niet mogelijk om deze ontginning duidelijk in de tijd te situeren.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Damme Ruilverkaveling A11 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980962 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.