waarneming

Ieper Sint-Maarten

archeologisch element
ID
980965
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980965

Beschrijving

In het kader van de aanleg een parkeer- en groenzone werd een proefputtenonderzoek uitgevoerd.

Hierbij werden verspreid over het Astridpark 12 proefputten aangelegd. Hierbij werden muurresten van het bisschoppelijk paleis en skeletmateriaal gevonden. In de meeste proefputten werden voornamelijk puinpakketten aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Begravingen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: begraafplaatsen, inhumatiegraven
Materiaal: bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In werkput 5 en 6 werden zeven begraven individuen aangetroffen, twee in werkput 5 en vijf in werkput 6. Drie van de skeletten in werkput 6 bevond zich onder de muurrestanten van het bisschoppelijk paleis en kan dus met zekerheid voor 1714 gedateerd worden.
De aangetroffen skeletten betroffen voornamelijk volwassen individuen, maar er werd ook één kind van ongeveer zes jaar aangetroffen in werkput 6. De bewaring varieerde tussen een matig slechte en een goede bewaring. Ze hadden allemaal een oost-west-oriëntatie.

Bisschoppelijk paleis

Datering: 18de eeuw
Typologie: bisschoppelijke paleizen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zowel in werkput 3 als 6 werden muurresten aangetroffen van het bisschoppelijk paleis dat in 1714 gebouwd werd. Op basis van kaartmateriaal gaat het om de muur tussen de "vestibule" en een "chambre" en om de hoek van de koer, de "Cour de l'evêché".

Muurresten

Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In werkput 10 werd een muurrestant aangetroffen uit ijzerhoudende zandsteen en rode baksteen. Aan de westkant was de muur afgebroken en sterk verrommeld. Er werd duidelijk recuperatiemateriaal gebruikt bij de opbouw van deze muur. Ze kon niet gelinkt worden aan een bepaalde constructie.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ieper Sint-Maarten [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980965 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.