waarneming

Kapellestraat

archeologisch element
ID
980968
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980968

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek weden 9 sporen aangetroffen: 2 houtskoolmeilers, 6 leemwinningskuilen en een gracht. De houtskoolmeilers zijn ondiep bewaard. De leemwinningskuilen hebben een homogene lichtgrijze vulling en variëren in vorm en afmeting, gaande van rond tot onregelmatig en rechthoekig. De brede gracht bestaat uit donkergrijze tot bruine leem en ijzerconcreties. Er zijn ook een aantal verstoringen aangetroffen in de oostelijk deel van het projectgebied. Er waren 6 vondsten, vnl. uit de leemwinningskuilen en de gracht. Het gaat om gedraaid fijn grijs aardewerk, tegelfragmenten uit rood aardewerk met een glazuurlaag die in de volle tot late middeleeuwen kunnen gedateerd worden. 


Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  :

2 houtskoolmeilers

Typologie: structuren voor houtskoolproductie
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Gracht

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de gracht werd een tegel met glazuur aangetroffen en reducerend gebakken wandscherven.

Leemwinningskuilen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: leemwinning
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In kuil 5 werden 3 wandscherven en een oor van een (kook)pot aangetroffen in reducerend gebakken gedraaid aardewerk aangetroffen, evenals een fragement van een oxiderend gebakken tegeltje. Er werd een wandscherf gereduceerd aardewerk in kuil 6.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapellestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980968 (Geraadpleegd op )