waarneming

Mollemseweg

archeologisch element
ID
980970
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980970

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd 1 aanlegvondst gedaan, ruw recent bouwmateriaal, vermoedelijk baksteenfragmenten. In sleuf 4 zijn ook verstoringen aangetroffen, vermoedelijk te wijten aan de impact van een landwegje dat langs de westelijke rand van het onderzoeksgebied loopt. Het gaat om een puinlaag en een drainagegreppel.


Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  : 03-02-2021

Recente landweg

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels, bouwmaterialen, onverharde wegen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mollemseweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980970 (Geraadpleegd op 22-06-2021)