waarneming

Ieper Steendam

archeologisch element
ID
980971
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980971

Beschrijving

Naar aanleiding van een nieuwe verkaveling aan de Steendam te Ieper werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werden vijf proefsleuven aangelegd met een oppervlakte van 411 m².

Hierbij werden enkele greppels aangetroffen, alsook enkele bomkraters en resten van munitie uit de Eerste Wereldoorlog.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Eerste Wereldoorlog

Datering: WO I
Typologie: kuilen
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden vier bomkraters aangetroffen. In één van deze kraters werd een Duitse genieschop aangetroffen. Verder werden er in deze kraters voornamelijk shrapnel aangetroffen, alsook één onontploft projectiel.

Middeleeuwen

Datering: middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd één gracht aangetroffen die in de middeleeuwen gedateerd kon worden. De vulling was erg gelijkend op de B-C-horizont, en werd pas in het profiel opgemerkt. Op basis van van het aardewerkensemble, bestaande uit grijs gedraaid aardewerk, kon deze in de middeleeuwen gedateerd worden.

Perceelsgreppels

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele van de aangetroffen greppels konden via historische kaarten geïdentificeerd worden als perceelsgrenzen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ieper Steendam [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980971 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.