waarneming

Gistel Kerkstraat Haenebrouckstraat

archeologisch element
ID
980973
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980973

Beschrijving

Naar aanleiding van een nieuwe verkaveling met ondergrondse parkeergelegenheid werd een proefputtenonderzoek uitgevoerd. Er werden drie proefputten aangelegd met een gezamenlijke oppervlakte van 100 m² in twee vlakken, 70 m² in vlak 1 en 30 m² in vlak 2.

Hierbij werden verschillende ophogingspakketten, kuilen, muurwerk en greppels aangetroffen.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 03-02-2021

Sporen

Typologie: greppels, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Onder de ophogingspakketten werden nog enkele sporen aangetroffen. het gaat voornamelijk om enkele kuilen, maar er werden ook twee greppels aangetroffen die haaks op elkaar stonden. Deze sporen konden niet gedateerd worden.

Ophogingspakketten

Datering: late middeleeuwen
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het plangebied werden verschillende ophogingspakketten aangetroffen. Een exacte datering van de verschillende pakketten is nog niet mogelijk, maar de onderste stamt vermoedelijk uit de late middeleeuwen. In de ophogingspakketten werden twee kuilen aangetroffen. Eén van deze kuilen vertoonde verschillende zandige lagen en een houtskoollens, de andere kuil vertoonde puin- en houtskoolspikkels in de vulling en kon op basis van het aangetroffen aardewerk in de 13e eeuw gedateerd worden.

Muurresten

Datering: late middeleeuwen, nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen de werkputten werden vijf restanten van muurwerk aangetroffen. De meeste hiervan zijn te dateren in de 18e-19e eeuw, met bakstenen van 22x10,5x5 cm. Eén van deze kon geïnterpreteerd worden als een beerbak die vermoedelijk recent gevuld werd aangezien er plastic werd aangetroffen in de vulling.
De laatste muur bestond uit bakstenen met een grootte van 28x13x7 cm. het ging om losse bakstenen zonder mortel en werd geïnterpreteerd als de fundering van vakwerkbouw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gistel Kerkstraat Haenebrouckstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980973 (Geraadpleegd op 15-06-2021)