waarneming

Aalst, Siesegemkouter Fase IB

archeologisch element
ID
980975
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980975

Beschrijving

Uit de proefsleuven kwamen 172 antropogene sporen die bestonden uit greppels, grachten, paalsporen en kuilen. Behalve een spieker werden geen structuren herkend. 1 kuil betreft vermoedelijk een waterput/kuil. Het aardewerk uit één van de kuilen dateert in de metaaltijden, wellicht de ijzertijd. De meeste sporen waren geclusterd en gelegen langs de Siesegembeek.

Het verkennend booronderzoek leverde geen steentijdindicatoren op waardoor geen waarderend onderzoek plaatsvond.

 


Bron     : JANSSENS D., THOMAS H., VAN DEN BERGHE K., VAN EYNDE M. & VAN WETTER S. 2020: Nota Siesegemkouter, Adede archeologisch rapport 503, Gent.
Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  : 03-02-2021

Palenclusters en spieker

Typologie: greppels, kuilen, paalsporen, waterputten, spijkers
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De paalsporen werden verspreid over het onderzoeksgebied aangetroffen. Behalve een vermoedelijke spieker konden nog geen structuren worden herkend maar is er slechts sprake van palenclusters. De datering is dan ook niet gekend.

Kuil uit metaaltijden

Datering: ijzertijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het enige spoor waarin aardewerk werd aangetroffen. Het bevatte 11 scherven aardewerk uit de metaaltijden, verbrande leem en houtskool.

Kuil met sporen van verbranding

Typologie: greppels, kuilen, paalsporen, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Deze kuil aan de rand van de proefsleuf met zwarte rand en vulling van verbrande leem is ongedateerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aalst, Siesegemkouter Fase IB [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980975 (Geraadpleegd op 25-06-2021)