waarneming

Kloosterstraat

archeologisch element
ID
980977
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980977

Beschrijving

In de sleuven werden 6 sporen aangetroffen. Eén spoor bleek natuurlijk (in sleuf 2), 2 recent van aard (in sleuf 1) en er werd een recente rioleringsput aangetroffen. In sleuf 1 werd een oudere greppel aangetroffen (datering onbekend). Vooraan op het terrein werden 2 muurresten aangetroffen in sleuf 9. De sporen leverden geen vondsten op. 


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  :

19de-eeuwse muurresten

Datering: tweede helft 19de eeuw
Typologie: muurresten
Materiaal: mortel
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Muren uit baksteen gevoegd met een zachte lichtgeelwitte kalkmortel van het formaat 20-22 cm x 9 -11 cm x 6-7 cm, aangelegd in kruisverband. De muurresten bestaan uit een buitenmuur met west-oost oriëntatie waarop haaks een binnenmuur loopt. Op de buitenmuur sluiten ten oosten en ten westen verschillende dwarsmuren aan die een indeling van 4 kamers vormen. De buitenmuur heeft een breedte van 45cm, en een diepte van 180cm beneden maaiveld. Opvallend was een herstelling van de muur met cementmortel. De muur werd gefundeerd op een laag baksteenpuin. De muurresten kunnen op basis van historische kaarten wellicht toegekend worden aan een voormalige gebouwconfiguratie. Vermoedelijk afgebroken in 1936.

Greppel

Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Greppel met oost-west oriêntatie, deed vermoedelijk dienst al perceelsafbakening en is oudere versie van de recente greppel.

Recente sporen

Datering: 20ste eeuw
Typologie: paalkuilen, perceelsgreppels, riolen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In sleuf 1 werd een recente perceelsgreppel en een recente paalkuil aangetroffen.
Recente bakstenen rioleringsput, gevoegd met cementmortel.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kloosterstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980977 (Geraadpleegd op )