waarneming

Benninckstraat

archeologisch element
ID
980978
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980978

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7379
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 48 archeologische sporen geregistreerd. Alle sporen, op één na, waren greppels of grachtsegmenten die in de nieuwe tijden te situeren zijn. 
Er werd 1 rond paalspoor aangetroffen in het zuidwesten van het terrein, langs de westelijke grens. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

19de eeuwse perceelsgrenzen

Datering: 19de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgrenzen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De meeste van de gracht- en greppelsegmenten behoorden toe aan perceelsgrenzen zoals die te zien zijn op 19de eeuwse kaarten. Ze hadden allen een donkerbruine tot zwarte vulling en een vrij scherpe aflijning.

Middeleeuws paalspoor

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd 1 paalspoor gevonden. Dit spoor was 20 cm diep met licht schuine wanden en een vlakke bodem. Het spoor werd door de erkende archeoloog op basis van de aflijning en vulling gedateerd in de volle tot late middeleeuwen. In het spoor werden echter geen vondsten aangetroffen waardoor de datering niet bevestigd kan worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Benninckstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980978 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.