waarneming

Benninckstraat

archeologisch element
ID
980978
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980978

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 48 archeologische sporen geregistreerd. Alle sporen, op één na, waren greppels of grachtsegmenten die in de nieuwe tijden te situeren zijn. 
Er werd 1 rond paalspoor aangetroffen in het zuidwesten van het terrein, langs de westelijke grens. 


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 03-02-2021

Middeleeuws paalspoor

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd 1 paalspoor gevonden. Dit spoor was 20 cm diep met licht schuine wanden en een vlakke bodem. Het spoor werd door de erkende archeoloog op basis van de aflijning en vulling gedateerd in de volle tot late middeleeuwen. In het spoor werden echter geen vondsten aangetroffen waardoor de datering niet bevestigd kan worden.

19de eeuwse perceelsgrenzen

Datering: 19de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgrenzen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De meeste van de gracht- en greppelsegmenten behoorden toe aan perceelsgrenzen zoals die te zien zijn op 19de eeuwse kaarten. Ze hadden allen een donkerbruine tot zwarte vulling en een vrij scherpe aflijning.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Benninckstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980978 (Geraadpleegd op 15-06-2021)