waarneming

Brugge Baliestraat 106

archeologisch element
ID
980979
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980979

Beschrijving

Naar aanleiding van een woningrenovatie werd een proefputtenonderzoek uitgevoerd.

Hierbij werden drie proefputten aangelegd met een gezamenlijke oppervlakte van 14,48 m². Hierbij werden voornamelijk ophogingspakketten aangetroffen.


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  : 04-02-2021

Ophogingspakketten

Datering: late middeleeuwen
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In alle werkputten werden puinige ophogingspakketten aangetroffen. De meeste hiervan konden niet gedateerd worden, met uitzondering van één van de pakketten in werkput 2 dat in de 13e-14e eeuw te dateren is.

Kuilen

Datering: 19de eeuw
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zowel in werkput 1 als werkput 2 werden puinkuilen aangetroffen. Deze konden op basis van het aangetroffen materiaal in de 19e eeuw gedateerd worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brugge Baliestraat 106 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980979 (Geraadpleegd op 15-06-2021)