waarneming

Brugge Jacobinessenstraat

archeologisch element
ID
980982
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980982

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een nieuw schoolcomplex werd een proefputtenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werden acht proefsleuven en zeven proefputten aangelegd voor een gezamenlijke oppervlakte van 427 m².

Hierbij werden voornamelijk muurresten aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Brugge en Ommeland (Brugge en Ommeland)

Centrale zone

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de centrale zone werden slechts weinig sporen en structuren aangetroffen.
Het oudste spoor is te dateren in de 13e - 14e eeuw en betreft een 2,2 m brede gracht. Deze kon gedateerd worden op basis van een grote hoeveelheid grijs aardewerk.
Daarnaast werden er verschillende muurresten aangetroffen. In één sleuf werd een waarschijnlijk achtererfstructuurtje aangetroffen dat was opgebouwd uit recupmateriaal. Tegen deze muur bevond zich een afvoer met een bodem uit één enkele rij bakstenen.
Daarnaast werden er twee muren aangetroffen, beiden O-W-georiënteerd en 45 cm breed. Eén van deze muren werd opgetrokken in recupmateriaal, de andere in bakstenen van 27x13x6,5 cm. Deze konden niet gedateerd worden.
Verder in deze zone werd nog een bakstenen gootje aangetroffen dat was opgetrokken uit twee rijen bakstenen en dat in grijze mortel of cement gezet was. Deze werd als recent geïnterpreteerd.

Noordelijke zone

Datering: 19de eeuw, eerste helft 20ste eeuw, nieuwe tijd
Typologie: muurresten, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit deze periode werden voornamelijk muurresten aangetroffen.
In het noorden van het plangebied werden vier bakstenen structuren aangetroffen met bakstenen van 20,5x9x4,5 cm in een harde witte mortel. Bij twee muren werd grijze mortel of cement opgemerkt wat er op wijst dat deze muren mogelijk hergebruikt zijn in de 19e eeuw. Eén van deze structuren was een waterput met een diameter van 182 cm. Deze sporen konden allemaal direct gelinkt worden aan de refuge via een oud bouwplan. Deze gaan evenwel terug op oudere muurresten.
Er werd ook een profielput aangelegd tegen de gevel van het 17e eeuwse passantenhuis. De fundering hiervan was opgebouwd uit bakstenen van het formaat 21x11x5 cm en versprong op 27 cm onder het maaiveld naar een rommelige fundering bestaande uit steenbrokken. Deze liep tot minstens 110 cm onder het maaiveld maar de onderkant kon niet bereikt worden.

Zuidelijke zone

Datering: nieuwe tijd
Typologie: beerputten, kuilen, muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In deze zone werden meerdere bakstenen muurresten aangetroffen. twee van de aangetroffen muren konden in verband gebracht worden met nog bestaande bouwsporen in de gevel aan de Oude Gentweg. Daarnaast werd ook een onregelmatige bakstenen structuur aangetroffen langs een laag met brandafval. In de coupe werd een groene plastische klei aangetroffen die vaak geassocieerd wordt met stookactiviteiten.
Er werden ook twee beerputten aangetroffen die op basis van het aangetroffen aardewerk in de 15e eeuw gedateerd konden worden en een mogelijke aanzet van een waterput uit de 14e-15e eeuw.
Verder werden nog enkele kuilen aangetroffen, alsook het vervolg van de greppel uit de centrale zone.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brugge Jacobinessenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980982 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.