waarneming

Bresserstraat

archeologisch element
ID
980985
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980985

Beschrijving

Bij het verkennend archeologisch booronderzoek werden geen steentijdartefacten ingezameld. Het proefsleuvenonderzoek leverde geen sporen of vondsten op.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 04-02-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bresserstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980985 (Geraadpleegd op 25-06-2021)