waarneming

Hippolyte Boulengerlaan 7

archeologisch element
ID
980987
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980987

Beschrijving

Er kan op basis van de uitgevoerde boringen geconcludeerd worden dat het hele onderzoeksgebied vergraven is geweest. Binnen het onderzoeksgebied is het Koninklijk Atheneum gevestigd dat tussen 1961-1963 gebouwd is en later nog aanpassingen onderging. De meest logische verklaring is dat de verstoringen te associëren zijn met de verbouwingen en uitbreidingen van gebouwen en verhardingen binnen het onderzoeksgebied door de tijd heen. De B- en C-horizont zijn hierdoor vergraven. Plaatselijk is tevens stabiliseerzand aangetroffen, samen met puin, plastic, baksteen, recent aardewerk, keien en stukken hout. Op basis van de aanwezige verstoringen, kan gesteld worden dat de archeologisch relevante lagen afwezig zijn.


Auteurs :  ABO NV
Datum  : 05-02-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hippolyte Boulengerlaan 7 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980987 (Geraadpleegd op 12-06-2021)