waarneming

Goedestraat 6

archeologisch element
ID
980989
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980989

Beschrijving

Aangezien er  tijdens het proefsleuvenonderzoek geen archeologische sporen en vondsten zijn aangetroffen, heeft het onderzoeksgebied een lage archeologische waarde. Hierdoor zijn er geen (waardevolle) archeologische vindplaatsen aangesneden waarop de geplande ruimtelijke ontwikkeling impact heeft.

De reden van afwezigheid van sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren heeft vermoedelijk te maken met de hellingserosie waaraan het terrein onderhevig is geweest. Een andere reden is de bebouwing die op het terrein heeft gestaan. 


Auteurs :  ARON bvba
Datum  : 05-02-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Goedestraat 6 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980989 (Geraadpleegd op 25-06-2021)