waarneming

Maldegem Staatsbaan

archeologisch element
ID
980994
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980994

Beschrijving

Op basis van de aangetroffen sporen en vondsten wordt binnen het plangebied uitgegaan van een meerperiodensite, beginnende met sporen uit de middenbronstijd tot de nieuwe tijd.

De sporen uit de bronstijd omvatten een 29-tal paalkuilen, die kunnen toegewezen worden aan één structuur. De gebouwplattegrond sluit aan bij de bouwtraditie uit de vroege/midden bronstijd in de Lage Landen. Daarnaast werd in de zuidwestelijke hoek van het plangebied ook de mogelijke aanzet van een tweede bronstijdstructuur aangetroffen. Drie palen liggen op een rij een onderlinge afstand van ca. 3,5 m. Aan de overzijde lijkt een tegenhanger te zijn aangetroffen, op een afstand van 3,8 m. 

Het grootste deel van de sporen die in de Romeinse periode kunnen geplaatst worden zijn paalkuilen die tot minstens 1 structuur behoren. Daarnaast werden ook een aantal geïsoleerde (paal)kuilen gevonden.

Latere periodes manifesteren zich in het plangebied als kuilen en greppels die (laat)middeleeuws en meer recent materiaal opleverden, of door hun vulling als vrij recent werden geïnterpreteerd.

Ten slotte werd ook een structuur teruggevonden die tot nu toe niet aan een bepaalde periode kan worden toegewezen. De structuur lijkt te bestaan uit vier centrale paalkuilen met aan weerszijden een rij van wandpalen.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronstijd

Datering: bronstijd
Typologie: gebouwplattegronden, paalkuilen
Gebeurtenis:

Latere periodes

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Lithische artefacten

Datering: steentijd
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Losse vondsten: een kernrandafslag en een afslag.

Romeinse tijd

Datering: Romeinse tijd
Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Maldegem Staatsbaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980994 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.