waarneming

Paalsteenlaan

archeologisch element
ID
980997
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980997

Beschrijving

Het onderzoeksgebied werd in één vlak onderzocht. Het relevante archeologische niveau zijnde de B-horizont, indien afwezig de C-horizont, werd in het onderzoeksgebied aangesneden. Er werden geen sporen of vondsten aangetroffen.

Tijdens het onderzoek werden waarschijnlijk vanwege de (veronderstelde) ondiepe ligging van de sporen in samenhang met de aanwezige verstoringen op het terrein geen archeologisch erfgoed aangetroffen.

Voor het oostelijk deel van het onderzoeksgebied werd voor een oppervlakte van ca. 260 m² een in situ behoud geadviseerd. Het archeologische niveau lag hier dusdanig diep dat deze tijdens de huidige bodemingreep niet geraakt ging worden.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  : 10-02-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Paalsteenlaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980997 (Geraadpleegd op 18-06-2021)