waarneming

Veurne Nieuwstraat

archeologisch element
ID
981005
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981005

Beschrijving

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kon geconcludeerd worden dat de Nieuwstraat tot stand gekomen is ter hoogte van de buiten werking gestelde Colme. Deze waterloop was in de middeleeuwen bevaarbaar.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan met zekerheid gesteld worden dat de Colme gedempt werd. De bovenkant van de dempingspakketten situeert zich op 5m TAW. Dankzij de opgraving kon tevens een inzicht verkregen worden in de aard en de datering van het dempingspakket.

Het lijkt erop dat de Colme gedempt werd met huishoudelijk afval. Algemeen wordt aangenomen dat de demping van de Colme tussen 1685 en 1709 te situeren is. Het zou bijzonder interessant zijn om de rekeningen van de stad vanaf 1685 hierop na te pluizen. Mogelijk kan dergelijk onderzoek meer licht werpen op de herkomst van het huishoudelijk en consumptieafval.

Binnen het tracé van de Nieuwstraat werd tot op de maximale uitgraafdiepte aardewerk uit de (voornamelijk) 17de en 18de eeuw gerecupereerd. 

Archeologisch onderzoek op deze locatie heeft geleid tot een kenniswinst m.b.t. de recente geschiedenis van de Colme en bij uitbreiding van de stad Veurne op het einde van de 17de -1ste helft 18de eeuw.

 


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  : 10-02-2021

Aardewerk 17e-18e eeuw

Datering: nieuwe tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Historische stadskern van Veurne


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Veurne Nieuwstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981005 (Geraadpleegd op 14-06-2021)