waarneming

Camille Huysmansplein II

archeologisch element
ID
981006
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981006

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden muurresten aangetroffen die konden gerelateerd worden aan de bebouwing uit de 19de- en 20ste- eeuw. Slechts 1 spoor kon mogelijk gerelateerd worden aan de hand van kaartmateriaal tot de 17de -18de- eeuwse schuur. Het terrein had een vrij eenvoudige stratigrafie de 4 grondsporen werden geïnterpreteerd als natuurlijke sporen.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 10-02-2021

Muurresten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Muurresten werden op basis van negatieven bouwsporen uit de aangrenzende panden evenals luchtfoto's en kaartmateriaal toegewezen aan deze periode.

Cultuurlaag

Datering: nieuwste tijd
Typologie: cultuurlagen
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In deze afdekkende laag werd zowel aardewerk, glas als dierenbeenderen aangetroffen. Het dateerbaar aardewerk was voornamelijk 19de en 20ste-eeuw. Een klein aantal vondsten kon tussen de 16de en 19de-eeuw gedateerd worden.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Bilzen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Camille Huysmansplein II [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981006 (Geraadpleegd op 14-06-2021)