waarneming

Sint-Lambertusstraat

archeologisch element
ID
981011
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981011

Beschrijving

Aan de Sint-Lambertusstraat werd het uitgraven van een bufferbekken archeologisch begeleid. Er werd gewerkt met een grote werkput, waarin één archeologisch relevant niveau werd onderzocht. Vlak onder de teelaarde werd op vraag van de initiatiefnemer een eerste vlak aangelegd, maar hierin zaten geen sporen. Het tweede vlak werd op 1 m onder het maaiveld aangelegd (diepte geplande werken), wat op bepaalde delen van het terrein overeenkwam met een archeologisch niveau. De aangetroffen sporen beperken zich tot 3 paalkuilen, 7 kuilen, een greppel (erosiegeultje) en twee lagen. Er konden geen structuren of sporen van specifieke activiteiten herkend worden. Mogelijk gaat het om sporen van of in de buurt van een nederzetting uit de late middeleeuwen.  


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  : 11-02-2021

Nederzetting late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Context: agrarische nederzettingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Lambertusstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981011 (Geraadpleegd op 25-06-2021)