waarneming

Luikerstraat, Kastanjewal, Dijk, Herckenrodestraat, de Motten

archeologisch element
ID
981013
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981013

Beschrijving

Ter hoogte van de Luikerstraat, HerckenrodestraatKastanjewal, Dijk en in het kader van de herinrichting van het park - meer bepaald de vijver, het skatepark en de Velinx - plant de stad Tongeren een globale herinrichting na vernieuwing van het rioleringssysteem en een gedeeltelijke heropenlegging van de Jekerbedding.

Alles samen nemen de deelgebieden een oppervlakte van ca. 4 ha in waar een vervolgonderzoek onder de vorm van een werfbegeleiding aanbevolen werd. De werfbegeleiding uitgevoerd tussen 18 september 2017 en 1 juli 2020 vulde de verwachtingen van het vooronderzoek gedeeltelijk in. De meerderheid van de werken waren ondiep of werden in verstoorde grond uitgevoerd. Slechts op twee locaties, interventie 7 en 18, werden muurfragmenten aangetroffen die beiden behoren tot het gekende tracé van de 15de of 16de-eeuwse stadsmuur.

Gezien de geringe omvang van de interventies blijft het echter onduidelijk of de fragmenten behoren tot de muur, een toren of een eventuele aanbouw. De geplande nutsleidingen werden alle aangelegd binnen het tracé van reeds bestaande leidingen. Tijdens het aanleggen van de sleuven werden de aanwezige archeologische resten geregistreerd zonder dat deze verder verstoord worden. De impact van de werken bleef bijgevolg beperkt. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Middeleeuwse stadsmuur

Datering: 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: muurresten, stadsmuren
Context: stadsomwallingen
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Luikerstraat, Kastanjewal, Dijk, Herckenrodestraat, de Motten [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981013 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.