waarneming

Sacramentstraat deel 1

archeologisch element
ID
981015
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981015

Beschrijving

De archeologische werfbegeleiding ter hoogte van de luifel en de paden werd (met onderbrekingen) uitgevoerd door ARON bv tussen 15 april en 10 december 2019. De volledige zone van de luifel werd onderzocht tot op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Bij de opvolging van de aanleg van de paden en van het opbreken van de verhardingen werd tot ca. 20 cm onder het maaiveld afgegraven. Er kwamen nergens archeologische sporen of vondsten aan het licht, omdat de bodemingrepen niet dieper gingen dan enkele recente ophogingslagen en verstoringen. Aangezien tijdens het onderzoek op geen enkele locatie het archeologisch bodemarchief werd aangesneden, is dit overal nog in het onderzoeksgebied nog volledig in situ bewaard. 


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Tongeren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sacramentstraat deel 1 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981015 (Geraadpleegd op )