waarneming

Brakelstraat

archeologisch element
ID
981018
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981018

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd op het terrein een waardevolle archeologische vindplaats aangetroffen. Bij dit onderzoek werden in het noordwesten twee kuilen vastgesteld die geplaatst worden in de vroege middeleeuwen. Deze sporen werden gecoupeerd en leverden vondsten op. De onderzoekers interpreteerden de twee kuilen als extractiekuilen die eerder als off-site fenomenen kunnen beschouwd worden, vermoedelijk aan de rand van een bewoningssite. Aangezien vroegmiddeleeuwse sporen kunnen leiden tot een grote kenniswinst voor de vroegmiddeleeuwse ontwikkeling van de omgeving van de stad Aalst en de archeologische waarde dan ook hoog is, werd een verder archeologisch onderzoek geadviseerd in het noordwestelijke deel (ca. 1250 m²) van het onderzoeksgebied.

De archeologische opgraving heeft nieuwe inzichten opgeleverd en kan de resultaten van het vooronderzoek verder aanvullen. Uit de Merovingische periode werden enkel kuilen vastgesteld. Een 14C-datering laat toe de kuilen te plaatsen in de Merovingische periode, meer bepaald in het laatste kwart van de 6de eeuw of de eerste helft van de 7de eeuw. De aanwezigheid van kuilen uit de Merovingische periode wijst op de aanwezigheid van een bewoningserf in de nabije omgeving van het onderzoeksgebied. Op basis van pollenonderzoek werd getracht meer inzicht te krijgen in de functie van de kuilen. De resten wijzen erop dat er onder in de kuil vermoedelijk water heeft gestaan. Een functie als waterkuil, welke vermoedelijk langere tijd in gebruik is geweest, is echter niet te bevestigen door de afwezigheid van pollen van water(kant)planten. Enkele sterk uitgeloogde sporen die niet gedateerd konden worden, zijn mogelijk als paalsporen te interpreteren. De sporen uit de nieuwe en/of de nieuwste tijd zijn voornamelijk paalsporen die te relateren zijn aan afsluitingen die dus functioneerden als landindeling.

Er werden 21 vondsten geregistreerd, die gedetermineerd en gedateerd werden. In totaal gaat het om 69 fragmenten aardewerken vaatwerk, drie fragmenten aardewerken bouwmateriaal, één overig aardewerken fragment, één fragment glazen bouwmateriaal, een fragment niet nader te identificeren ijzer, twee slakken, 25 fragmenten dierlijk bot, en zes fragmenten steen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Kuilen merovingische periode

Datering: Merovingische periode
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Paalsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Brakelstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981018 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.