waarneming

Heusdenstraat

archeologisch element
ID
981020
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981020

Beschrijving

Er werden twee postmiddeleeuwse sporen aangetroffen in het onderzoeksgebied. De aard van de sporen kan gekoppeld worden aan de voormalige landindeling en het landgebruik, hetgeen terug te vinden is op de cartografische bronnen van het onderzoeksgebied daterend vanaf 1745. Ook het aangetroffen fragment industrieel wit aardewerk plaatst deze site in deze periode.

De afwezigheid van bepaalde bodemhorizonten (m.n. E- en B-horizont) door afgravingen in het verleden, maakt dat potentieel aanwezige ondiepe sporen – die zich voornamelijk in de B-horizont zouden bevinden –zijn weggegraven. Hierdoor zouden mogelijke sporen van een middeleeuwse motte verdwenen kunnen zijn. Dieper bewaarde sporen, zoals een gracht, kunnen echter ondanks afgravingen toch (deels) bewaard zijn. Ook deze zijn tijdens de werfbegeleiding evenwel niet aangetroffen. Op basis van het aantreffen van enkel postmiddeleeuwse sporen en postmiddeleeuws aardewerk, in samenhang met de afwezigheid van de E- en B-horizont evenals de afwezigheid van diepere sporen, mag er gesteld worden dat – indien er al gesproken mag worden over een archeologische site – deze een zeer lage erfgoedwaarde heeft.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  : 12-02-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heusdenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981020 (Geraadpleegd op 14-06-2021)