waarneming

Dries 42

archeologisch element
ID
981022
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981022

Beschrijving

Er werden in totaal slechts 2 vondsten gedaan op het maaiveld. Het betrof een stuk van een Franse 2 Sols van Louis XVI uit ca. 1792 en een niet dateerbaar stuk lood. Noch onder het maaiveld, op het niveau van het archeologisch vlak, noch in de sporen, werden er bijkomende vondsten gedaan tijdens de metaaldetectie.

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven werd voor het gehele terrein een archeologisch vlak vastgesteld tussen 40 en 50cm -mv. Bij het onderzoek werden er 9 archeologisch relevante sporen aangetroffen die voornamelijk als greppels en een aantal ondiepe kuilen uit de post-Middeleeuwen (16de - 17de eeuw) konden geïnterpreteerd worden. Op de Ferrariskaart is te zien dat deze greppels overeenkomen met de perceelsgrens die staat aangegeven op deze kaart. Twee sporen zijn te dateren in de volle Middeleeuwen (12de – 13de eeuw).

Geen van de sporen lijken nederzettingssporen te vertegenwoordigen en een relatie met archeologische en historische waarden in de omgeving kon niet worden vastgesteld.


Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Greppels en kuilen

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw, 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: greppels, kuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Losse vondsten

Datering: vierde kwart 18de eeuw
Typologie: munten
Materiaal: lood
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dries 42 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981022 (Geraadpleegd op )