waarneming

Steenwinkelstraat 4-10

archeologisch element
ID
981024
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981024

Beschrijving

Naar aanleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag de aanleg van een nieuwe magazijn en verschillende infrastructuurwerken op het terrein, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een verkennend archeologisch booronderzoek gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. De 39 verkennende boringen leverden geen steentijdartefacten op maar wel 67 aardewerkfragmenten, voornamelijk handgevormd aardewerk in ijzertijdtraditie maar ook 1 scherf laatmiddeleeuws gedraaid aardewerk. Op basis van deze vondsten werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit leverde slechts 5 paalkuilen en 4 kuilen op waarvan slechts 1 paalkuil te dateren was, nl. ijzertijd/Romeinse periode. Tevens werd duidelijk uit de aardkundige profielen dat de scherven aangetroffen in de boringen, wellicht afkomstig waren uit de ploeglaag en zich dus niet meer in situ bevonden. Op basis van de deels foutieve bemonstering van de verkennende archeologische boringen, de weinig aangetroffen sporen en de natte ligging lijkt het dat de sporen gelinkt zijn aan off-site fenomenen van een hoger gelegen site. 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 15-02-2021

IJzertijd/Romeinse periode

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Typologie: paalkuilen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Slechts 1 paalkuil was op basis van het aardewerk te dateren in de ijzertijd tot Romeinse periode. De overige scherven lijken eerder afkomstig en de ploeglaag en zijn mogelijk afkomstig van een hoger gelegen off site site.

Niet gedateerde sporen

Typologie: kuilen, paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
4 paalkuilen en 4 kuilen die niet gedateerd konden worden.

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Context: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd 1 laatmiddeleeuwse scherf aangetroffen in de boorstalen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenwinkelstraat 4-10 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981024 (Geraadpleegd op 24-06-2021)