waarneming

Schanslaan

archeologisch element
ID
981027
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981027

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7250
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleg van de aanleg van een bufferbekken werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Tijdens dit onderzoek werden 5 kuilen en 2 greppels aangetroffen. Nabij een van de kuilen werd een fragment handgevormd aardewerk in ijzertijdtraditie aangetroffen. Een andere vlakvondst betreft een fragment Rijnlands steengoed. Drie kuilen en de greppels bevatten recent materiaal. Een van de greppels is mogelijk als perceelsgreppel te interpreteren. Dit onderzoek leverde dus geen relevante archeologische sporen noch vondsten op.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Losse vondsten

Datering: ijzertijd, nieuwe tijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: vaatwerk
Context: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er zijn 2 losse vondsten te vermelden nl. een scherf handgevormd aardewerk in ijzertijdtraditie en een scherf Rijnlands steengoed.

Recente kuilen en greppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, perceelsgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 5 kuilen en 2 greppels waargenomen. Een van de kuilen bleek natuurlijk, een andere was niet te dateren. In de overige kuilen en greppels werd recent vondstenmateriaal aangetroffen (cement). Een greppel is mogelijk als perceelsgreppel te interpreteren.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schanslaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981027 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.