waarneming

Kruisveld

archeologisch element
ID
981028
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981028

Beschrijving

Ter evaluatie van het archeologische potentieel werd een archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd.
Het landschappelijk bodemonderzoek toonde een colluviale bodemopbouw. Het verkennende booronderzoek leverde geen steentijdartefacten op. Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleek dat er geen archeologische sporen binnen het plangebied aanwezig waren.


Bron     : De Rijck 2020.
Auteurs :  Brion, Marc
Datum  : 16-02-2021

Typologie: colluviale processen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kruisveld [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981028 (Geraadpleegd op 14-06-2021)